Geriausi stock pasiūlymai iš 150 šalių

Virš 45 tūkstančio patenkintų vartotojų

Pasiūlymai pigesni net iki 90 nuo pradinės kainos

Tiesioginis kontaktas su perpardavėjais ir didmenininkais

Bendros prekybos sąlygos

Bendrosios didmeninių įmonių duomenų bazės naudojimo sąlygos Merkandi platformoje ir duomenų apsauga
www.merkandi.lt

§ 1 Bendrosios nuostatos

1. Finansinis www.merkandi.lt platformos operatorius Lietuvoje yra UAB „Merkandi“ (toliau - Merkandi), įsikūrusi Anglijoje, Rode, S63 5DB, 4E skyrius, Įmonių teismas.
2. Merkandi prekės ženklo ir prekybos platformos savininkas yra Merkandi UAB (toliau vadinamas Merkandi) įsteigta Anglijoje, Rodame, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court. Įmonės numeris: 09582404.
3. Prieigos prie ir naudojimo uždaros platformos Merkandi sąlygos yra užsakymo išsiuntimas ir apmokėjimas į duomenų bazę pagal 2
4. Valios ir sutarties pareiškimas Merkandi tarpininkaujant yra pateikiamas/sudaromas tiesiogiai ir išskirtinai tik tarp konkrečių klientų/didmeninkų esančiais Europos teritorijoje ir yra vykdomi ne platformoje. Merkandi yra naudojamas tik kontakto užmezgimui ir nėra pardavimo sutarties šalis.
5. Registruodamasis klientas priima Bendrasias duomenų bazęs naudojimo sąlygas kaip ir galimus Bendrų sąlygų pakeitimus, apie kuriuos jis bus informuotas.

§ 2 Registracija, duomenų bazės užsakymas ir mokėjimas

1. Klientas gali užsiregistruoti Merkandi platformoje užpildęs ir išsiųntęs paraiškos formą. Registuodamasis klientas priima konkrečias užsakymo sąlygas ir Bendrąsias naudojimo sąlygas. Nario registracija ir leidimas naudotis platforma įvyksta gavus apmokėjimą.
2. Reikalavimas sudaryti sutartį nėra įmanomas.Merkandi pasilieka teisę atsisakyti sutarties sudarymo nepateikiant priežasties arba sutartį atšaukti, ypatingai dėl šių priežasčių:
        a)netikrų duomenų pateikimas registracijos metu;
        b)abejonės dėl įgaliojimo ir teisinio kliento egzistavimo, platformos naudojimusi susijusią su ekonomine veikla. Jeigu abejonės neišsklaidomos kliento naudai jam pateikus įtitinkamus dokumentus;
        c)abejonės ar įtarimai dėl kliento patikimumo ir mokumo;
        d) įtarimas dėl nesąžiningo interesų vedimo Merkandi platformoje arba konkurencinę veiklą Merkandi portalo atžvilgiu;
        e)Merkandi naudojimo taisyklių pažeidimo arba Bendrųjų Merkandi sąlygų.
3. Jeigu klientas yra fizinis asmuo, jis turi būti pilnametis ir turėti visišką teisnumą.
4. Įmonė/fizinis asmuo norėdamas pirkti prieigą prie duomenų bazės užtikrina, kad visi registracijos metu pateikti duomenis yra pilni ir tikri.
5. Klientas negali reikalauti gauti prieigą prie duomenų bazės, nes Merkandi gali atjungti klientą registracijos ar bet kuriuo abonamento galiojimo laiko metu dėl, pavyzdžiui saugumo priežasčių nepateikiant priežasties.
6. Merkandi negrąžina abonentinį mokestį. Nėra parduoti, perparduoti, arba duoti atgal prieigą prie kito asmens ar įmonės galimybė. Jei ši sąlyga bus pažeista, sąskaita bus pašalintas.
7. Merkandi nesiūlo iš pažeminimo iš priemoka STANDARD prenumerata parinktį.
8. Kai užsakymas pastatoma, tuo Merkandi sistema automatiškai generuoti išankstinę sąskaitą faktūrą, kaip užsakymo patvirtinimo. Sąskaita faktūra yra sukurtas tik dėl įvestų duomenų Kliento registruojant etatu.

§ 3 Prieiga, vartotojo identifikacija ir slaptažodis

1. Klientas įsipareigoja rūpintis tuo, kad vartotojo pavadinimas ir slaptažodis būtų apsaugoti nuo neteisėtos trečiųjų asmenų prieigos. Ypatingai klientas įsipareigoja nesuteikti tretiesiems asmenims prieigos prie tų duomenų, kurie nėra klientai w sensie 2, arba nėra priskirti kliento įmonei (išplėsta prieigos teisė).
2. Apie kiekvienas neįgaliotas vartotojo pavadinimo arba slaptažodžio panaudojimas, apie kurį klientas sužinos arba turės įtarimu pagal faktinius įvykius, turi būti nedelsiant pranešta Merkandi. Klientas atsako už neįgaliotą savo duomenų panaudojimą naudojamų kliento identifikavimui, nebent bus įrodyta, kad neįgaliotas panaudojimas įvyko dėl priežasčių, atsakomybę už kurias turi Merkandi.
3. Prieiga prie platformos gali būti užblokuota, jeigu triskart pateiktas slaptažodis buvo neteisingas.

§ 4 Merkandi paslaugos

1. Merkandi siūlo pirkėjams įvairaus pobūdžio paslaugas, kurios yra reguliuojamos užsakymo sąlygose arba kuriems yra sudaromos papildomos sutarys.
2. Merkandi turi teisę bet kuriuo metu pakeisti teikiama paslaugas ir jų funkciją, merkandi.lt tinklapio išvaizdą.

3. Pardavėjo parinktis PREMIUM paskyroje yra papildoma paslauga, aktyvuojama vartotojo prašymu, teigiamai patikrinus jo įmonę. "Merkandi" pasilieka teisę atsisakyti aktyvuoti pardavėjo parinktį nenurodydama jokios priežasties. Paslauga nėra neatskiriama PREMIUM ir FREEMIUM sąskaitų dalis. Pardavėjo galimybės neaktyvavimas ar atsisakymas ją aktyvuoti arba jos deaktyvavimas bet kuriuo metu nėra pagrindas reikalauti grąžinti mokesčius už prieigą prie platformos "Merkandi".

§ 5 Kliento teisės ir pareigos

1. Klientas padengia visas išlaidas susijusias su prijungimu ar prieigos prie interneto būdo pakeitimo, viešojo interneto tinklo naudojimo ir pirkimo išlaidas, ryšio įtaisų priežiūrą būtinų naudojant platformą.
2. Kiekvienas klientas, kuri naudojasi Merkandi platforma, susisiekia su didmenininkais iš prieinamos duomenų bazės savo sąskaita ir atsakomybe. Merkandi neatsako už sandorio padarinius arba jų nebuvimą tarp kliento ir didmenininko iš duomenų bazės.
3. Kiekvienas užsiregistravęs kaip didmeninkas duomenų bazėje Merkandi klientas ir talpinantis skelbimus merkandi.lt tinklavietėje pareiškia, kad yra susipažinęs su ir priima be išlygų skelbimų talpinimo taisykles: https://merkandi.pl/faq/skelbimu-talpinimo-taisykles/64?hl=lt
4. Kiekvienas Merkandi klientas, užsiregistravęs kaip didmenininkas Merkandi duomenų bazėje ir talpinantis skelbimus merkandi.lt tinklavietėje pareiškia, kad jo siūlomos prekės nebuvo padirbtos ir yra kilusios iš legalių šaltinių.
5. Kiekvienas klientas atsako už korespondenciją su kitais vartotojais. Masinis žinučių siuntimas su tuo pačiu ar panašiu turiniu, spam žinutės ir visos kitos nepageidaujamos komunikacijos formos su vartotojais yra uždraustos. Netinkamo elgesio atveju Kliento profilis gali būti užblokuotas.
6. Pirkėjas turi teisę per 2 mėnesius nuo sandorio sudarymo pateikti pardavėjui teigiamą / neutralų / neigiamą komentarą. Skaičiuojama nuo tada, kai pardavėjas išrašo pirkimo sąskaitą faktūrą. Kiekvienam sudarytam sandoriui galima pateikti po vieną komentarą.

§ 6 Valios, veiksmų ir sutarties pareiškimas

1. Bet kokie valios pareškimai pareiškiami vartotojo interneto platformoje Merkandi perteikiamos kitam vartotojui ir jo priimamos, bei bet kokie prekybos veiksmai ir kiti pareiškimai ar veiksmai turintys teisinę reikšmę (apibendrinant veiklą) yra tik pačio kliento atliekami veiksmai. Merkandi šiuo atžvelgiu neveikia nei savo vardu nei kaip trečiosios šalies atstovas.
2. Merkandi neatsako už veiksmų vykdymą siekiant įvykdyti konkretų sandorį.

§ 7 Apmokestinimas

1. Apmokestinimimas už nustatytą laiką yra reikalaujamas nepriklausomai nuo platformos naudojimusi arba galimu, teikiamų paslaugų teikiamu Merkandi apribojimus. Ypač paslaugų teikimo apribojimai kurie gali kilti dėl nesuderinamų ar specifinių kliento įrangos nustatymų ar jo interneto paslaugų tiekėjo. Paslaugų tiekimas ir prieiga prie Merkandi platformos gali būti apribojia ypač tada, kai vartotojas delsia apmokėti abonamentinį mokestį.
2. Narys pareiškia, kad sutinka gauti sąskaitas ir susijusią su tuo informaciją siunčiama Merkandi el. paštu, PDF formatu spausdinti originalo formą ir kad pasistengs, kad Merkandi visada turėtų jo dabartinį elektroninio pašto adresą kuriuo gali su juo susisiekti. Pagal pageidavimą Merkandi išrašo sąskaitą, kuris bus išsiųstas faksu arba paštu.

§ 8 Duomenų apdorojimas, saugojimas ir perdavimas 

1. Pranešimo ir registravimo Merkandi platformoje atveju Jus, kaip klientas, sutinkate kad Jūsų asmeniniai, prekybos duomenys būtų saugomi ir tvarkomi susirašinėjimo elektroniniu paštu, jeigu buvo surinkti prekybos platformos tikslams, o jų archivavimas yra būtinas dokumentacijos ir saugumo tikslais.
2. Merkandi yra ypač įgaliotas naudotis Jūsų duomenimis ir el.pašto adresu šiais būdais:
a) naudotis duomenimis teikiant Merkandi platformos teikiamas paslaugas.
b) siųsti sąskaitas už prieigą prie duomenų bazės ir informacijos į ir iš Merkandis per abonamento trūkmės laikotarpį į tiesiogiai jam pasibaigus iki tol, kol Jūsų duotas leidimas bus atšauktas.
c) perduoti duomenis įgaliotoms įstaigoms vykdant įstatyminius įsipareigojimus
d) perduoti duomenis tretiesiems asmenims – viešosioms įstaigoms visais atvejais, jeigu tai bus pagrįsta pagrįstais Merkandi portalo interesais kylančiais iš vartotojo veiksmų portale. Klientas pareiškia privalomą sutikimą priimdamas aukščiai išvardytoms sąlygoms ir naudojimasi Merkandi platforma.

§ 9 Garantijų ribojimas

Merkandi atsakomybės ribojimas yra susijęs su visokio masto perteiktą per Merkandi portalą informaciją, valios pareiškimų, sutarčių tarp trečiųjų asmenų ir užklausų dėl prekių ir paslaugų:

1. Merkandi neatsako už sudarytus susitarimus ir perteiktus duomenis tarp tam tikrų klientų/didmeninkų.
2. Merkandi neprisiima atsakomybės už prekes ir paslaugas kurias pardavėjas tiekia pirkėjui. Ypatingai Merkandi nepriima jokios atsakomybės už duomenų tikslumą ir išsamumą ir pirkėjo ar didmeninės įmonės iš duomenų bazės perteiktus pareiškimu, už kokybę ir tinkamumą naudotis prekėmis ir paslaugomis, kurios turi būti tiekiamos ir už jų tinkamuma panaudoti tikslui pirkėjo apibrėžtam, už galima trečiujų asmenų teisių pažeidimą per pateiktas prekes ir paslaugas ir už egzistavimą, patikimumą ir klientų mokumą.
3. Merkandi negali pilnai atmesti galimybės, kad asmuo, kuris yra apibrėžiamas kaip pirkėjas arba didmeninė įmonė pateikiamose ir priimamuose Merkandi platformos pagalba valios pareiškimai iš tikrujų egzistuoja. Tikroji autoristė tam tikro valios pareiškimo dėl to gali būti nepatikimas.
4. Merkandi negali pilnai atmesti, kad slaptažodis nepaklius į kliento neįgalioto asmenio rankas. Šią riziką priima tik klientas. Merkandi nepriima pasiuntinio veikiančio be įgaliojimo atsakomybės išskyrus tyčinio arba didelio aplaidumo atvejus.
5. Galimas skundas dėl duomenų bazės yra priimamas 7 dienų laikotarpiu nuo prieigos prie duomenų bazės aktyvinimo datos. Skundas apima tik duomenų bazės aktualumą ir įrašus (su pilnais duomenimis) su 3% nebegaliojančių adresų. Nepriimame skundų dėl prekių nebuvimo arba laikino nebuvimos iš www.merkandi.lt pusės bei telefonų numerių ar el.paštų adresų. Norint pateikti skundą, reikia išsiųsti pranešimą šiuo adresu: info@merkandi.lt. Skundas yra peržiūrimas 10 dienų laikotarpiu nuo jo gavimo datos. Skudno priėmimo data yra kliento pranešimo išsiuntimo data.
6. Bet kokie produktai ir jų aprašymai esantys www.merkandi.lttinklapyje turi informacinį pobūdį ir nėra pasiūlymai pagal Civilinį kodeksa. Negarantuojama ir neatsakome už tai, ar prekės merkandi.lt tinklapyje yra prieinamos. Pasiliekame sau klaidų vertime teisę.

§ 10 Atsakomybės apribojimas 

1. Merkandi neatsako už tai, kad platforma Merkandi laikinai ar dėl techninės priežiūros darbų nebus prieinama klientui, jeigu prieigos nebuvimas neviršis 5% kalendorinių metų arba tuo atveju, jeigu ilgesnės pertraukos neįvyks dėl tyčinių veiksmų ar akivaizdaus aplaidumo.
2. Merkandi neatsako už klientų informacijos, patarimų ir rekomendacijų tikrumą/išsamumą patalpintų interneto svetainėse Merkandi, kaip ir didmenininkų iš duomėnų bazės informaciją, patarimus ir rekomendacijas pasiekiamų per Merkandi svetainę.
3. Merkandi apsiriboja nuo interneto nuorodų turinio susijusio su pasiūlymu, jo turiniu ir autoriais ir neatsako už turinius, sandorius ir žalas, kuris įvyko naudojantis tokiomis nuorodomis.
4. Merkandi neatsako už bet kokias patirtas žalas patirtų dėl avarijų ar netinkame įrangos ar programinės įrangos naudojimo, kaip ir su techniniais nesklandumais internete. Merkandi neatsako už žalas, kurios įvyko neturint prieigos prie Interneto ar dėl veikiančio Interneto, dėl programinės įrangos arba įrangos naudojimo naudojant Merkandi svetainę, kaip ir neteisingo ir netinkamo paslaugų teikimo dėl techninių problemų su programine įranga, įranga ar internetu. Tai yra ypač susiję su apribojimais teikiant paslaugas, kurie iškyla iš nesuderinamumo arba specifinių kliento įrangos nustatymų arba jo visuotinių paslaugų teikėjo.
5. Merkandi neatsako už netyčinę žalą dėl nereikšmingos sutarties atsakomybės pažeidimo. Ta pati sąlyga yra taikoma ir nereikšmingos atsakomybės pažeidimo derybų metu ir netyčinės teisinės atsakomybės pažeidimo.
6. Atsakomybės atveju, išskyrus tyčinį veiksmą, žalos atlyginimo atsakomybė apsiriboja tipinėmis žalomis kurias galima numatyti, kiekvienu atveju tik iki vidutinės žalos lygio.
7. Merkandi nėra atsakingas už pilną trečiųjų asmenų tinklaviečių turinį, ypač elektroninių parduotuvių kurių nuorodos yra tiesiogiai ar netiesiogiai matomos Merkandi platformoje.
8. Auksčiau įvardyti atsakomybės apribojimai yra taipogi taikomi ir teisėtai paskirtiems atstovams, darbuotojams ir tretiesiems asmenims, kurių paslaugomis Merkandi naudojasi vykdant paslaugas.
9. Merkandi pabrėžia, kad pirkėjas ir pardavėjas turi apsisaugoti nuo galimos žalos.
10. Visi pavadinimai ir prekiniai ženklai panaudoti šioje svetainėje yra jų savininkų saugomi ir buvo panaudoti tik atpažinimo tikslais.

§ 11 Teismo jurisdikcija, taikytinos teisės

1.1. Šiai sutarčiai taikoma Anglijos teisė. JT konvencija netaikoma tarptautiniam prekių pardavimui. Pagal šalių susitarimą Vartotojų apsaugos įstatymas nėra vykdytinas.
2. Teismas Roderame (Rotherham) Anglijoje yra teritorinę jurisdikciją turintis teismas sutartims, užsakymams sudarytiems pagal šias duomenų bazės naudojimo sąlygas. Merkandi turi teisę pateiktį ieškinį teisme turinčiame jurisdikciją pagal kliento buvimo vietą.

§ 12 Baigiamosios nuostatos

1. Bendrųjų sutarčių sąlygų ir kliento užsakymų inkorporacija nėra įmanoma.
2. Jeigu tam tikros šios sutarties nuostatos yra dalinai ar pilnai teisiškai negaliojančios, arba kai nustos galioti ateityje, tai neturi įtakos sutarties/užsakymo galiojimui.
3. Teisiškai negaliojantį įrašą šalys įsipareigoja pakeisti galiojančiu, kuris ekonominiu atžvilgiu bus kuo arčiausias negaliojančiam.

Nemokamas naujienlaiškis

Kasdieniai pranešimai apie naujas prekes ir naujienas Merkandi portale.

Užsisakę mūsų naujienlaiškį jūs sutinkate, kad asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais.